สินค้าม่านปรับแสง

ชนิดทึบแสงแนวตั้ง ปรับมุมใบได้ 360องศา 100%(Black out)

กรองแสง 85%(Dim out) , โปร่งแสง 40% (Sun screen)